SLFS indkalder hermed til ordinær generalforsamling, se link herunder: Link Indkaldelse til generalforsamling SLFS vedtægter kan findes her: Link Vedtægter
Referat: Referat

 
 
 
 
 
Slangerup Familie Svøm
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag d 03-09- 2020

Kl 18.45 i lokalet Sælen i idrætsanlægget.

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomme forslag.

5. Ideer til kommende års aktiviteter og arrangementer, og diskussion heraf.

6. Forslag til budget.

7. Fastlæggelse af kontingent.

8. Valg til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:

10. Eventuelt.

Ad punkt 4.: Bestyrelsen har flg. Forslag:

Vedtægts ændring:

§8. Foreningens ophør.
3. Ved foreningens ophør overdrages formue og andre aktiver til aktive klubber i Frederikssund kommune.
Bestyrelsen udarbejder en plan for afvikling af aktiviteter og formue indenfor en fastlagt periode.

Ad punkt 8: På valg er:
Medlem, Kurt Larsen
Medlem, Asmus Eriksen
Kasserer: Anette Larsen

Ad punkt 9: Revisor.: Jess Thorsen, Revisorsuppleant: Henning Vinther

Bestyrelsen 31. August 2020.