Kære medlemmer i Slangerup Familie Svøm.
 
Da svømmehallen nu igen er åben og vi kan fortsætte undervisningen i den nye sæson, vil vi gerne
informere jer om de nye retningslinier i svømmehallen.
Retningslinierne som de ser ud i dag kan ændres inden sæsonstart, så vi vil selvfølgelig holde jer opdateret
vedrørende større ændringer og selvfølgelig en opdatering ved sæsonstart.
Som det ser ud nu, må der maksimalt være 1 person pr. 4 m² vandoverflade. Dette kan betyde at vi er nødt
til at indskrænke holdstørrelserne for nogle hold, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, og bliver
holdet fyldt, kommer de efterfølgende på venteliste, som løbende bliver revideret i forhold til de gældende
retningslinier.
 
Saunaerne vil være lukkede.
I omklædningsrummene skal man holde en afstand på minimum 1 meter mellem hver person, og ydermere
skal der være mimimum 2 m² plads i rummet pr. person. Vi skal drøfte med hallen hvordan
omklædningsrummenes kapacitet er, og hvordan vi bedst løser omklædningen inden opstart.
Slangerup Familie Svøm ønsker Jer Alle en god og dejlig sommer, og vi glæder os til at se Jer igen!
 
Varme sommerhilsener fra Bestyrelse og Ansatte.